نشست سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با مسوؤلان مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در آلمان

نشست سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با مسوؤلان مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در آلمان

در جلسه امروز چهارشنبه، نمایندگان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در دیدار با خانم کاترین شاتز مدیر پروژه پشتیبانی عملی نهاد ECPMF و همکار شان بانو ادیث در زمینه فعالیت‌های سازمان، معلومات داده و خواستار همکاری برای خبرنگاران افغانستان شدند.

 

هیئت رهبری سازمان ضمن توضیح وضعیت موجود خبرنگاران افغانستان در داخل کشور و کشورهای همسایه و جهان، خواستار توجه و همکاری بیشتر شدند.

 

مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها نیز وعده همکاری آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی برای خبرنگاران را داد که با استقبال اعضای رهبری سازمان مواجه شد.

 

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از چندی بدینسو جهت همکاری با خبرنگاران تلاش کرده‌است تا با نهادهای مختلف بین‌المللی ارتباط برقرار نموده و آنان را از وضعیت موجود رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان آگاه نماید و خواستار حمایت های جدی جامعه جهانی از رسانه ها و خبرنگاران افغانستان شده است.