گزارش ها

گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در آستانه‌ی سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات

گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در آستانه‌ی سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات ...

گزارش تحلیلی از وضعیت خبرنگاران زن و جامعه‌ی رسانه‌ای پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن طالبان در افغانستان

برای بدست آوردن گزارش تحلیلی از وضعیت خبرنگاران زن و جامعه‌ی رسانه‌ای پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن ...

گزارش سال ۲۰۲۳ از وضعیت خبرنگاران تبعیدی افغانستان در پاکستان و ایران

برای بدست آوردن گزارش سال ۲۰۲۳ از وضعیت خبرنگاران تبعیدی افغانستان در پاکستان و ایران دکمه دانلود را کلیک نمایید: ...

گزارش تحلیلی از وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان

برای  دانلود گزارش تحلیلی از وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان  لطفن  دکمه  دانلود  را  کلیک  نمائید: ...
/ گزارش ها

اعلامیه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در مورد منع حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های محلی ولایت هلمند

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نگرانی عمیق خویش را در مورد منع حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های ولایت هلمند ابراز ...
Loading...