حقوق خبرنگاران

دوسال تاریکی؛ ۱۵ آگوست برابر است با سقوط آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان

24 اسد جرمنی، فرانکفورت دو سال از سقوط آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان می‌گذرد. سقوط جمهوریت در افغانستان در ...

نگرانی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در مورد بازداشت‌های فراقانونی هشت خبرنگار در ولایت‌های مختلف کشور

سازمان، نگرانی عمیق خویش را در مورد بازداشت‌های غیر قانونی عطاءالله عمر و وحیدالرحمن افغانمل از کندهار، فقیر محمد فقیر ...

نگرانی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در پیوند با دستگیری پناه­‌جویان افغان در پاکستان

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نگرانی و تأثر عمیق خویش را در مورد دستگیری­‌های گسترده­‌ی پناه­‌جویان افغان توسط پولیس پاکستان ...

خبرنگاران زن افغان در تبعید؛ مدیریت کار و زندگی در کانادا، افغانستان و سراسر دنیا

خبرنگاران زن افغان در تبعید! قرار است نهاد خبرنگاران برای حقوق بشر(Journalists for Human Rights)  ویبنری تحت نام “خبرنگاران زن ...

“مبارزه برای آموزش: دیدگاه‌ خبرنگاران زن افغان!”

“مبارزه برای آموزش: دیدگاه‌ خبرنگاران زن افغان!” سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان (AJSO) به همکاری با انجمن زنان کانادایی برای ...

تصمیم گیری اخلاقی در خبرنگاری و جایگاه آن در حقوق خبرنگاران

برگرفته از رهنمود آزاد خبرنگاری کارکنان برخی دفاتر خبری، ازافرادی که در رأس هستند تا رتبه های پایین تر دچار ...