ماچگونه فعالیت می‌کنیم؟

این سازمان از طریق یک رویکرد چند وجهی، ترکیبی از مکانیسم‌­های حمایت و پشتیبانی برای رسیدگی به چالش­‌های پیچیده­‌ای که خبرنگاران با آن مواجه هستند، عمل می­کند. AJSO با استفاده از یک شبکه‌­­ی جهانی، حلقه‌­ی ارتباط فعالانه با خبرنگاران افغانستان ایجاد نموده و بستری برای ارتباط و همکاری ارائه می دهد. AJSO متعهد به ارائه‌­ی برنامه­‌های آموزشی هدف‌مند، به ویژه با تمرکز بر افزایش مهارت­‌های حرفه‌­ای برای ژورنالیستان زن و کارکنان رسانه است. هدف AJSO از طریق ارتباطات استراتژیک و مشارکت با کارشناسان در سراسر جهان، تقویت آزادی بیان، آزادی رسانه­‌ها و احقاق حقوق خبرنگاران، چه در داخل افغانستان و چه در تبعید است.