برنامه‌ی ایکس اسپیس ویژه به مناسبت سوم می

 

برنامه‌ی ایکس اسپیس ویژه به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان (AJSO) برگزار می‌شود. زمان: جمعه ‌۳ می/ ۱۴ ثور ساعت ۶:۰۰ عصر به وقت اروپا و ۳۰: ۸ شب به وقت کابل