مونږ چېرې فعالیت کوو؟

د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې په جرمني کې  دی، د نړۍ په کچه فعالیت کوي او په ټوله نړۍ کې افغان خبریالان سره یوځای کوي. په داسې حال کې چې دا سازمان په فزیکي توګه په جرمني کې موقعیت لري، د افغانستان دننه له خبریالانو او په بهر کې له مېشتو ژورنالیستانو ملاتړ او عدالت غوښتنه پراخوي.